Doel en voorbeeld van het maken van een krachtenveldanalyse