Doelenboom: gebruik, doel, zelf maken en voorbeeld