Vijfkrachtenmodel van Porter: definitie, doel en gebruik