Kernkwaliteiten en Kernkwadranten van Daniel Ofman, uitleg en voorbeelden