Time management, prioriteren volgens de timemanagement-matrix van Stephen Covey